Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το συμφωνητικό πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Με τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας και ότι συναινείτε να δεσμεύεστε από αυτήν τη συμφωνία.

VACUACTIVUS ως κατασκευαστής εξοπλισμού γυμναστικής και σπα εγγυάται ότι όλα τα νέα προϊόντα δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή για τις περιόδους εγγύησης που αναφέρονται παρακάτω. Οι περίοδοι εγγύησης ξεκινούν από την ημερομηνία τιμολογίου της αρχικής αγοράς. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα που ανακαλύφθηκαν εντός της περιόδου εγγύησης και εκτείνεται μόνο στον αρχικό αγοραστή του προϊόντος. Ανταλλακτικά που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης θα καλύπτονται από εγγύηση μόνο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Για την αξίωση βάσει αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει τον Κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο σας Διανομέας VACUACTIVUS εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανακάλυψης οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης και θέστε το επιλεγμένο προϊόν διαθέσιμο για επιθεώρηση από τον Κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του. Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζονται όπως ορίζεται παρακάτω.

Όλα τα προϊόντα VACUACTIVUS ισχύουν για ένα έτος εγγύηση κατασκευαστών που καλύπτει το σώμα, τους κινητήρες και τα μέρη. Επίσης, οι πελάτες μας μπορούν να λάβουν επιλογή με απεριόριστη εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση.

Όλα τα Εμπορικά Προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν
 • Δομικό Πλαίσιο/Σώμα: 2 χρόνια
 • Κινητήρες: 1 έτος
 • Μηχανολογικά και Ηλεκτρικά Μέρη : 1 έτος
 • Είδη κονσόλας High Wear, συμπεριλαμβανομένων: Υποδοχές ακουστικών και υποδοχές USB: 90 ημέρες
 • Έγχρωμες ή άλλου τύπου οθόνες αφής και/ή υποδοχές πολυμέσων: 90 ημέρες
 • Εργασία προϊόντος: 1 έτος

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού γυμναστικής παρέχει 12 μήνες εγγύηση με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών. Διατίθεται απεριόριστα μετά από τεχνική υποστήριξη εγγύησης.

Ο Κατασκευαστής του εξοπλισμού γυμναστικής δεσμεύεται να αφαιρέσει χωρίς ελαττώματα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.
Σε περίπτωση μικρών παρατυπιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του εξοπλισμού, ο κατασκευαστής του εξοπλισμού γυμναστικής θα στείλει τα ανταλλακτικά με οδηγίες για την άρση της βλάβης. Αυτό γίνεται για να μειωθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας της συσκευής. Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό, ο κατασκευαστής στέλνει μια εταιρεία σέρβις ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις που βρίσκεται για επιδιόρθωση του προβλήματος σκληρής διακοπής.
Τα ελαττώματα του εξοπλισμού γυμναστικής ή SPA που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αφαιρεθούν δωρεάν εντός περιόδου όχι μεγαλύτερης των 90 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.
Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία των συσκευών γυμναστικής συνιστάται περιοδικός έλεγχος (τουλάχιστον μία φορά ανά 6 μήνες) της συσκευής και του ηλεκτρικού συστήματος ή η περιοδική συντήρηση.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στον εξοπλισμό που προκαλούνται από:

ακατάλληλος χειρισμός ή λειτουργία αντίθετη με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ανωτέρα βία (πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός) μηχανικές βλάβες, πρόσθετες αλλαγές και τροποποιήσεις.
μετακίνηση του εξοπλισμού και εγκατάσταση αλλού. ακατάλληλη εγκατάσταση μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων ή κατεστραμμένων σφραγίδων εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα εξαρτήματα:
– Καλώδια σύνδεσης, βύσματα, πρίζες, διακόπτες, κουμπιά, μπαταρίες, καλώδια, συρμάτινο κάλυμμα, ζώνες, φούστες γυμναστικής, ρολά, πεντάλ, πίδακες εργασίας, επιφάνεια εργασίας, δοχεία αρώματος, χαλάκια μασάζ, διακοσμητικές ταινίες κ.λπ.
– Αναλώσιμα εξαρτήματα, τα οποία φυσικά υπόκεινται σε φθορά κατά τη λειτουργία, όπως: ρουλεμάν λωρίδων, ζώνες, σχοινιά, ελατήρια, ρουλεμάν, κορυφές και ιμάντες τροχιάς, υδραυλικά, ιμάντες, τροχαλίες, μεντεσέδες, σφήνες, βιδωτές συνδέσεις, δερμάτινες επιφάνειες, ξύλινο κάτω μέρος επιφάνεια, επιπλέον ξύλινα μέρη, μαξιλάρια, καρέκλες κ.λπ. εκτός εάν αποκαλύπτεται σε αυτά τα εξαρτήματα, το ελάττωμα δεν είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς και διαπιστώνονται οι εγγενείς αιτίες αυτού του στοιχείου.

Επίσης, αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για
 • Οποιεσδήποτε ενημερώσεις λογισμικού.
 • Ελαττώματα λογισμικού που δεν επηρεάζουν ουσιαστικά και αρνητικά τη λειτουργικότητα άσκησης του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά τη στιγμή της εγκατάστασης.
 • Αναλώσιμα αγαθά ή καλλυντικά του προϊόντος, που περιλαμβάνουν όλες τις πλαστικές ή βαμμένες επιφάνειες, των οποίων το εξωτερικό έχει υποστεί ζημιά ή φθορά ως αποτέλεσμα κατάχρησης, κακής χρήσης, ατυχήματος, ακατάλληλης συντήρησης ή εγκατάστασης, κακού χειρισμού ή τροποποίησης σχεδιασμού ή κατασκευής που δεν επιτρέπεται από VACUACTIVUS? συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της χρήσης ή της ενσωμάτωσης ανταλλακτικών που δεν είναι OEM (Original Equipment Manufacturer).
 • Καλλυντικές, δομικές ή λειτουργικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένης της σκουριάς, της διάβρωσης και της ασυνήθιστης φθοράς) που προκαλούνται από τη μη τήρηση των διαδικασιών συντήρησης που περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος.
 • Επισκευές που πραγματοποιήθηκαν σε εξοπλισμό VACUACTIVUS που λείπει σειριακός αριθμός ή με σειριακή ετικέτα που έχει αλλοιωθεί ή αλλοιωθεί.
 • Το σέρβις καλεί να διορθώσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού ή να δώσει οδηγίες στους ιδιοκτήτες για τον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού.
 • Μαρκάρια RFID.
 • Συστήματα καλωδίων και ασφαλειών.
 • Παραλαβή και παράδοση με επισκευές.
 • Τυχόν εργατικό κόστος που προέκυψε πέραν της ισχύουσας περιόδου εγγύησης εργασίας.

Οι εξουσίες της εγγύησης δεν δικαιούνται επίσης, εάν γνωστοποιηθεί στο Fitness & SPA το ελάττωμα του εξοπλισμού είναι αποτέλεσμα:

α) μηχανική βλάβη (η μηχανική βλάβη πρέπει να γίνει κατανοητή για παράδειγμα. ζημιά που προκαλείται από μηχανική εκούσια ή ακούσια δύναμη ενεργοποίησης εξωτερικής της συσκευής)
β) θερμική, χημική και όλες οι άλλες ζημιές που προκύπτουν από τη δράση εξωτερικών παραγόντων, ανεξάρτητων από τον Εγγυητή (συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, ζημιών που προκαλούνται από τις λεγόμενες υπερτάσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, κεραυνούς κ.λπ.)
γ) χρήση ασύμβατου εγχειριδίου λειτουργίας ή καθαρισμού εξοπλισμού
δ) ακατάλληλη προστασία του εξοπλισμού από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες (υγρασία, θερμοκρασία, ξένα αντικείμενα που διέρρευσαν στον εξοπλισμό)
ε) τα μη απαιτούμενα (σύμφωνα με το εγχειρίδιο), αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, ζημιάς στον σιδηρόδρομο που προκύπτει από όλα τα είδη μη γράσου).
στ) ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση,
ζ) τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασμού που έγιναν από τον χρήστη ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα σε τέτοιες ενέργειες από τον Εγγυητή,
η) σκόπιμες ενέργειες του Χρήστη ή άλλων προσώπων για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εγγυητής.
i) χρήση του Εξοπλισμού για τον προορισμό του,
ι) ζημιά στον εξοπλισμό που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης εγκατάστασης,
ια) ζημιά κατά τη λειτουργία της ελαττωματικής συσκευής.

Αίτημα τεχνικής υποστήριξης Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω e-mail: [email protected]

Υποστήριξη υπηρεσιών

Υποστήριξη υπηρεσίας διαθέσιμη μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 π.μ. έως 17:30 ώρα Ειρηνικού ή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Για τις υπηρεσίες πρέπει να γίνει κράτηση μέσω τηλεφώνου ή email. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται κατά την κρίση του Κατασκευαστή. Εάν προσδιορίσουμε ότι δεν απαιτείται τεχνικός για την επίλυση του προβλήματος και χρειάζεται μόνο αντικατάσταση εξαρτήματος, το ανταλλακτικό θα σταλεί σε περίπτωση εύκολης δόσης. Η προσφορά μας δεν περιλαμβάνει αποζημίωση ή εκπτώσεις από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή τρίτους τεχνικούς.

Ο ισχυρισμός σχετικά με τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει:

Παραλήπτης:…………………………………………………………………………….

Τόπος εγκατάστασης: ……………………………………………………………….
Ημερομηνία εγκατάστασης: ……………………………………………………………..
Επιβεβαιώνει την παραλαβή της συσκευής με ένα εγχειρίδιο οδηγιών και χωρίς αντίρρηση ποιότητας.

Παραλήπτης της υπογραφής …………………………………….

Οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται και ισχύουν μόνο για τον αρχικό πρώτο ιδιοκτήτη του εξοπλισμού.

Προϋποθέσεις και Περιορισμοί.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

 • Η εγγύηση ισχύει για το προϊόν VACUACTIVUS μόνο εάν:
 • έχει επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών VACUACTIVUS ή/και πιστοποιημένο διανομέα.
 • παραμένει στην κατοχή του αρχικού αγοραστή και αποδεικνύεται η απόδειξη αγοράς.
 • δεν έχει υποστεί ατύχημα, κακή χρήση, κατάχρηση, ακατάλληλη εξυπηρέτηση ή τροποποίηση χωρίς VACUACTIVUS.
 • οι αξιώσεις γίνονται εντός της περιόδου εγγύησης.
 • Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή αστοχία εξοπλισμού που προκαλείται από ηλεκτρικές καλωδιώσεις που δεν συμμορφώνονται με τους ηλεκτρικούς κώδικες ή τις προδιαγραφές του VACUACTIVUS όπως περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος ή αδυναμία παροχής εύλογης και απαραίτητης συντήρησης όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού γυμναστικής και σπα δεν είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο με τα προϊόντα του. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), καθώς και για υλικό που σχετίζεται με συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο, όπως καλωδίωση Ethernet, δρομολογητές, διακομιστές και μεταγωγείς.
 • Ο παραγωγός εξοπλισμού γυμναστικής και SPA δεν είναι υπεύθυνος για αλλαγές στα παγκόσμια πρότυπα εκπομπής ή για την ποιότητα του σήματος της τηλεόρασης, του βίντεο, του ήχου ή άλλων μέσων που παρέχονται στα προϊόντα του. Η συμβατότητα με μελλοντικές υπηρεσίες δεν είναι εγγυημένη. Αυτό το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) καλώδια ήχου, βίντεο και ραδιοσυχνοτήτων (RF), υποδοχές, δέκτες, διαμορφωτές, συνδυαστές, ενισχυτές διανομής, διαχωριστές κ.λπ.
 • Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού γυμναστικής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το σύστημα μέτρησης καρδιακών παλμών στα προϊόντα του θα λειτουργεί για όλους τους χρήστες σε όλες τις περιπτώσεις. Η ακρίβεια της μέτρησης του καρδιακού ρυθμού ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η φυσιολογία και η ηλικία του χρήστη, η μέθοδος στην οποία χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός και το σύστημα μέτρησης του καρδιακού ρυθμού, οι εξωτερικές παρεμβολές και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόκτηση και την επεξεργασία του καρδιακού ρυθμού.
 • Το VACUACTIVUS δεν εγγυάται την εργασία ή το προϊόν τρίτων εταιρειών (π.χ. συστήματα κεφαλής, ηχεία, συνδέσεις καλωδίων iPhone/Android, καλωδιώσεις χαμηλής τάσης κ.λπ.).

Το VACUACTIVUS δεν πληρώνει εργατικό δυναμικό εκτός της τοποθεσίας του κατασκευαστή. Η περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού είναι άκυρη όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε χώρα διαφορετική από αυτήν που πωλείται.

Τα κινούμενα μέρη που είναι βιδωμένα στο δομικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση «Δομικό πλαίσιο» (π.χ. κινούμενοι βραχίονες, συγκροτήματα μαξιλαριών καθισμάτων και πλάτης, συγκροτήματα ράμπας, ρυθμίσεις θέσης κ.λπ.)

Όλοι οι όροι κάλυψης βάσει αυτής της εμπορικής εγγύησης παραμένουν οι ίδιοι ανεξάρτητα από το πού εγκαθίσταται ή χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών προϊόντων καρδιαγγειακής και υδάτινης γυμναστικής που πωλούνται σε οικιακό (οικιακό) περιβάλλον.

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός τρίτων δεν υπόκειται σε εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης και αποδέσμευση.

Οι περιορισμένες εγγυήσεις που παρέχονται στο παρόν είναι οι αποκλειστικές εγγυήσεις που παρέχονται από τον Παραγωγό και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη, αντίθετη ή πρόσθετη δήλωση, προφορική ή γραπτή. Τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό που ισχύουν για οποιαδήποτε ανταλλακτικά που περιγράφονται παραπάνω, περιορίζονται σε διάρκεια στις περιόδους ρητών εγγυήσεων που δίνονται παραπάνω για τα ίδια εξαρτήματα. Ο κατασκευαστής αποποιείται και αποκλείει αυτές τις εγγυήσεις στη συνέχεια. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Η Vacuactivus επίσης αποποιείται και αποκλείει όλες τις άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις, ρητές ή σιωπηρές, που προκύπτουν από το νόμο ή με άλλο τρόπο, σε σχέση με οποιαδήποτε μη συμμόρφωση ή ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: (α) οποιασδήποτε υποχρέωσης, ευθύνης, δικαιώματος, αξίωσης ή ένδικα μέσα, είτε προκύπτουν είτε όχι από αμέλεια της vacuactivus ή των προμηθευτών της (ενεργητική, παθητική ή τεκμαρτή)· και (β) οποιαδήποτε υποχρέωση, ευθύνη, δικαίωμα, αξίωση ή επανόρθωση για απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε εξοπλισμού. Αυτή η αποποίηση ευθυνών και η απελευθέρωση θα ισχύουν ακόμη και αν η ρητή εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω δεν εκπληρώνει τον βασικό της σκοπό.

Αποκλειστικά ένδικα μέσα.

Για οποιοδήποτε προϊόν που περιγράφεται παραπάνω και το οποίο δεν συμμορφώνεται με την εγγύησή του, ο Κατασκευαστής θα παρέχει, κατά την απόλυτη κρίση του, ένα από τα ακόλουθα: (1) επισκευή. (2) αντικατάσταση? (3) αποστολή ανταλλακτικών για αντικατάσταση (4) επιστροφή χρημάτων της τιμής αγοράς. Μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες περιορισμένης εγγύησης επικοινωνώντας με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή τον διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η VACUACTIVUS αποζημιώνει τους Εξουσιοδοτημένους Σέρβις για ταξίδια με εγγύηση εντός της κανονικής περιοχής σέρβις τους για επισκευή εμπορικού εξοπλισμού στην τοποθεσία του πελάτη. Μπορεί να χρεωθείτε με χρέωση ταξιδιού εκτός της περιοχής εξυπηρέτησης. Αυτά θα είναι τα μοναδικά και αποκλειστικά ένδικα μέσα του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης.

Αποκλεισμός παρεπόμενων και παρεπόμενων ζημιών.

Ο κατασκευαστής και/ή οι προμηθευτές του δεν έχουν καμία υποχρέωση ή ευθύνη, είτε προκύπτουν από σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης), αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής, παθητικής ή τεκμαρτής αμέλειας και της αυστηρής ευθύνης) είτε άλλως, για ζημιά στον εξοπλισμό, υλικές ζημιές, απώλεια χρήσης, εσόδων ή κέρδους, κόστος κεφαλαίου, κόστος υποκατάστατου εξοπλισμού, πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν τον αγοραστή (διόρθωση ή άλλου είδους) ή οποιεσδήποτε άλλες τυχαίες, ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, είτε προκύπτουν από μη παράδοση είτε από χρήση , κακή χρήση ή αδυναμία χρήσης του προϊόντος. Αυτή η εξαίρεση ισχύει ακόμη και αν η παραπάνω εγγύηση δεν εκπληρώνει τους βασικούς της σκοπούς και ανεξάρτητα από το εάν τέτοιες ζημιές επιδιώκονται για παραβίαση της εγγύησης, παράβαση σύμβασης, αμέλεια ή αυστηρή ευθύνη σε αδικοπραξία ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Αυτή η προσφορά παρέχεται κατά την κρίση μας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και μπορεί να αποσυρθεί ή να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Επικοινωνήστε μαζί μας
λάθος: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!